Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  giá chiêu mẫu (ở tiệm may…)
  vật giả
  các chai rượu uýt-ki bày hàng chỉ là vật giả
  (cách viết khác comforter) (từ Mỹ pacifier) núm vú giả (cho em bé ngậm)
  (bài) chân hạ bài (bài brit); bài hạ xuống
  (từ Mỹ, khẩu ngữ) người ngốc nghếch, người đần độn

  * Các từ tương tự:
  dummy run, Dummy Variable