Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự câm
    sự im lặng
    (khẩu ngữ) sự ngốc nghếch