Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ong mật đực
  (từ Anh, nghĩa xấu) kẻ ăn không ngồi rồi; kẻ ăn bám
  Động từ
  kêu vo vo, kêu vù vù
  một chiếc máy bay kêu vù vù trên đầu
  nói giọng đều đều; hát giọng đều đều
  ông chủ tịch nói giọng đều đều hàng mấy tiếng đồng hồ
  Danh từ
  (thường số ít)
  tiếng kêu vo vo, tiếng kêu vù vù
  the drone of bees
  tiếng vo vo của đàn ong
  bài nói giọng đều đều
  (âm nhâc) tiến ò e (của kèn túi)