Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đứa bé thò lò mũi xanh
    người ngớ ngẩn, người ngốc ngếch; người nói ngớ ngẩn, người nói dại dột như trẻ con