Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drive-in /'draivin/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ)
    quán ăn (quầy chiều bóng)
    phục vụ khách (khách vẫn ngồi trong xe)