Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    thức uống
    eatables and drinkables
    đồ ăn và thức uống