Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không sản xuất được nữa
    già nua; nhăn nheo