Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  áo dài, áo váy (của nữ)
  quần áo (mặc bên ngoài)
  evening dress
  quần áo dạ hội
  casual dress
  quần áo thường
  Động từ
  mặc (quần áo); ăn mặc
  mặc quần áo vào, nhanh lên
  một phụ nữ mặc quần áo màu lục
  mặc lễ phục, mặc quần áo dạ hội
  do I need to dress for the theatre?
  tôi có phải mặc quần áo dạ hội đi xem hát không?
  trang hoàng; bày biện
  trang hoàng đèn lên cây No-en
  băng bó (vết thương)
  đánh bóng (da thuộc…); mài mặt (đồ đá…)
  chuẩn bị (thức ăn) để nấu (để ăn)
  dress a chicken
  làm sạch một con gà (để nấu)
  dress a salad
  trộn xà lách
  chải lông (cho ngựa)
  dàn (quân…) thành hàng
  [be] dressed in something
  mặc, bận
  cô dâu bận quần áo trắng
  [be] dressed like a dog's dinner
  (khẩu ngữ)
  ăn mặc sang và lòe loẹt
  [be] dressed [up] to kill
  (khẩu ngữ)
  ăn diện nhằm gây ấn tượng đối với người khác giới tính
  [be] dressed up to the nines
  ăn mặc chải chuốt
  mutton dressed as lamb
  xem mutton
  dress somebody down
  rầy la ai, mắng mỏ ai
  dress up
  diện bảnh, ăn mặc chải chuốt
  dress [somebody] up [in something (as somebody ( something)]
  cải trang thành bà tiên
  dress something up
  (nghĩa bóng)
  tô vẽ
  the facts are quite clearit's no use trying to dress them up
  sự việc đã quá rõ ràng, cố tô vẽ cho chúng cũng chẳng ích gì

  * Các từ tương tự:
  dress rehearsal, dress shirt, dress uniform, dress-cap, dress-circle, dress-coat, dress-guard, dress-preserver, dress-shield