Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dreariness /'driərinis/  

  • Danh từ
    sự tối tăm, sự ảm đạm
    sự nhàm chán, sự buồn tẻ