Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draughtiness /'drɑ:ftinis/  

  • Danh từ
    sự có gió lùa [thổi qua]