Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  kéo lê làm bẩn, kéo lê làm ướt (áo dài...)
  Nội động từ
  kéo lê, lết đất, lết bùn (áo dài...)
  tụt hậu, tụt lại đằng sau

  * Các từ tương tự:
  draggle-tail, draggle-tailed, draggled