Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doughiness /'douinis/  

  • Danh từ
    tính mềm nhão
    tính chắc, tính không nở (bánh)
    sắc bềnh bệch (da mặt)
    tính đần độn (người)