Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

donnybrook fair /'dɔnibruk/  

  • Danh từ
    cảnh huyên náo
    cuộc ẩu đả, cuộc loạn đả