Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    phụ nữ quý tộc (Y, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha)