Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít) (từ Anh, khẩu ngữ)
  việc dễ như chơi
  that hill's an absolute doddle to climb
  ngọn đồi này mà leo lên thì dễ như chơi
  it's no doddle being a teacheryou know
  anh biết đấy, làm giáo viên đâu có dễ