Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  đào hào quanh, đào rãnh quanh
  tưới tiêu bằng mương; dẫn (nước...) bằng mương
  lật (xe) xuống hào
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho (xe lửa) trật đường ray
  (từ lóng) bỏ rơi (ai) trong lúc khó khăn
  (hàng không), (từ lóng) bắt phải đổ xuống biển
  Nội động từ
  đào hào, đào rãnh, đào mương; sửa hào, sửa rãnh, sửa mương
  lật xuống hào (xe cộ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trật đường ray (xe lửa)
  (hàng không), (từ lóng) buộc phải hạ cánh xuống biển
  Danh từ
  người đào hào, người đào rãnh, người đào mương; người sửa hào, người sửa rãnh, người sửa mương
  máy đào hào, máy đào mương