Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

displace person /dis,pleist pə:sn/  

  • Danh từ
    (cũ)
    người tị nạn