Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khử khuẩn
  disinfect a surgical instrument
  khử khuẩn một dụng cụ phẫu thuật

  * Các từ tương tự:
  disinfectant, disinfection