Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disembarkation /,disembɑ:kei∫n/  

  • Danh từ
    (cách viết khác debarkation)
    sự lên bờ, sự xuống máy bay