Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /'diskɔ:s/
  bài nghị luận; bài thuyết trình
  luận văn
  Động từ
  /di'skɔ:s/
  (+ on, upon)
  thuyết trình; nghị luận
  người nói thuyết trình một cách am hiểu về nhiều vấn đề