Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dip-needle /'dipiɳ,ni:dl/  

  • Danh từ
    kim đo độ từ khuynh