Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dinner-bell /'dinəbel/  

  • Danh từ
    chuông báo giờ ăn