Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dinginess /'diηdʒinis/  

  • Danh từ
    sự dơ dáy, sự bẩn thỉu
    sự xám xịt, sự tối màu