Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dingily /'diηdʒili/  

  • Phó từ
    [một cách] dơ dáy, [một cách] bẩn thỉu
    [một cách] xám xịt, [một cách] tối màu