Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diffident /'difidənt/  

 • Tính từ
  diffident about some-thing
  thiếu tự tin, nhút nhát
  don't be so diffident about your talents
  đừng thiếu tự tin như thế vào tài năng của mình

  * Các từ tương tự:
  diffidently