Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

difference amplifier   

  • (kỹ thuật)
    bộ khuếch đại sai động