Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đọc cho viết; đọc chính tả
  thầy giáo đọc một đoạn cho lớp chép
  dictate a letter to one's secretary
  đọc bức thư cho thư ký ghi lại
  ra (lệnh; điều kiện)
  dictate terms to a defeated enemy
  ra điều kiện cho kẻ địch đã bị đánh bại
  dictate to somebody
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  ra lệnh, sai khiến
  tôi không chịu để ông sai khiến
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  mệnh lệnh; tiếng gọi
  tiếng gọi của lương tâm