Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dewy /'dju:i/  /'du:i/

  • Tính từ
    ướt sương, đẫm sương

    * Các từ tương tự:
    dewy-eyed