Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devil-worship /'devl,wə:ʃip/  

  • Danh từ
    sự sùng bái ma quỷ, sự thờ cúng ma quỷ