Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devil-fish /'devlfiʃ/  

  • Danh từ
    (động vật học) cá đuối hai mõm