Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deterioration /ditiəriə'rei∫n/  

 • Danh từ
  sự hư hỏng; sự xấu đi
  a deterioration in superpower relations
  sự xấu đi trong quan hệ giữa các siêu cường

  * Các từ tương tự:
  deterioration failure