Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desolately /'desələtli/  

  • Phó từ
    [một cách] hoang vắng, [một cách] tiêu điều
    [một cách] cô đơn, [một cách] bơ vơ; [một cách] buồn phiền