Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mô tả, diễn tả, tả
  words cannot describe the beauty of the scene
  từ ngữ không tài nào tả nổi vẻ đẹp của cảnh vật
  describe to me how you were received
  hãy tả lại (kể lại) xem anh đã được tiếp đón như thế nào
  (+ as) cho là, coi là
  nó tự cho là bác sĩ
  vạch, vẽ
  describe a circle with a pair of compasses
  vẽ vòng tròn với một cái compa
  viên đạn vạch một quỹ đạo cong trong không khí

  * Các từ tương tự:
  describer