Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depth-gauge /'depθgeidʤ/  

  • Danh từ
    thước đo chiều sâu