Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depot /'depəʊ/  

  • Danh từ
    kho chứa; kho hàng; kho quân khu
    bãi xe
    (từ Mỹ) ga (xe lửa), bến (xe buýt)