Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

departure /di'pɑ:t∫ə[r]/  

 • Danh từ
  sự ra đi, sự khởi hành
  his departure is quite unexpected
  sự ra đi của anh ta thật bất ngờ
  the departure lounge
  phòng đợi khởi hành (ở sân bay…);
  thông báo ghi giờ đến giờ đi các chuyến tàu hỏa
  sự trệch khỏi
  a departure from old customs
  sự trệch khỏi những tập quán xưa
  point of departure
  xem point