Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] dày đặc
  [một cách] đông đúc, [một cách] rậm rạp
  densely populated country
  một nước dân cư đông đúc
  densely wooded
  [có] cây cối rậm rạp