Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  moi, bới, móc
  chị ta moi trong túi xách ra một chiếc bút
  lục ngăn kéo tìm cái gì
  nghiên cứu sâu, đào sâu
  một nhà văn nghiên cứu sâu về văn học Pháp thời trung đại
  (từ cổ) đào sâu (xuống đất)

  * Các từ tương tự:
  delver