Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delinquency /di'liηkwənsi/  

  • Danh từ
    sự phạm pháp
    juvenile delinquency
    sự phạm pháp của thanh thiếu niên
    sự chểnh mảng, sự lơ là (nhiệm vụ)