Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delicately /'delikətli/  

  • Phó từ
    [một cách] tinh vi, [một cách] tinh xảo
    [một cách] tế nhị