Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  have a dekko [at something]
  (cũ, từ Anh, tiếng lóng)
  nhìn
  have a dekko at this wheelthe tyre's flat
  hãy nhìn bánh xe này, lốp xẹp rồi