Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deflection defocusing   

  • (kỹ thuật)
    tác dụng tán tiêu làm lệch