Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    xả hơi, xì hơi (một quả bóng…)
    (nghĩa bóng) làm xẹp (tính kêu căng..)
    (kinh tế) giải lạm phát