Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decree nisi /dikri:'naisi/  /dikri:'naisai/

  • quyết định ly hôn sau một thời gian (trừ phi có lý do bác bỏ)