Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

declamation /deklə'mei∫n/  

  • Danh từ
    sự nói hùng hồn
    bài nói hùng hồn