Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decisiveness /di'saisivnis/  

  • Danh từ
    tính quả quyết, tính dứt khoát