Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chàng trai mới bước vào đời, mới ra trình diễn lần đầu