Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deathlessness /'deθlisnis/  

  • Danh từ
    tính bất tử, tính bất diệt, sự sống mãi