Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deadliness /'dedlinis/  

 • Danh từ
  sự chết người
  sự thù không đội trời chung
  trạnh thái như thây ma
  sự cực kỳ, sự hết sức
  sự chán ngắt
  xem deadly