Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  kẻ lười biếng thiếu ý chí
  Tính từ
  (thông tục) mệt lử, mệt rã rời
  đứng yên (kim nam châm)